Дружеството за Обединените нации в България е организация, която работи  в обществена полза в продължение на десетки години. Основана е през 1948 г., за да подпомогне членството на България в ООН, което става факт през 1955 г. Дружеството е член на Световната федерация на Асоциациите за ООН (WFUNA) заедно с над 100 други национални асоциации. Членове на  Дружеството са активни граждани,  дипломати от кариерата, университетски преподаватели и студенти.

години модел ООН
членове на клубове за ООН
участника в модел ООН
обучени учители

Проектите на UNA България са в съответствие с мисията на ООН и имат за цел да насърчават мира, справедливостта и устойчивостта в България. Чрез ангажиране на различни заинтересовани страни и насърчаване на диалога, UNA България се стреми да създаде положително и трайно въздействие върху обществото, като в крайна сметка допринася за един по-добър свят за всички.

ДООНБ се стреми да достига до широка аудитория с основната цел да предоставя информация за ООН и нейната дейност до всички потенциално заинтересовани, но със специален фокус към младите хора и към образованието по права на човека. Стратегически развиваните програми са “Гражданско образование в духа на ООН”, Програма “Български младежки делегат в ООН”, Програма “Информация и публичност”.