Ресурси

Дневен ред София 2030:
Мониторингов доклад за изпълнение на Цел 11 от Целите на ООН за устойчиво развитие в град София.
Правата на човека и целите за устойчиво развитие
Целите за устойчиво развитие – сила за младежко действие
Този наръчник е осъществен като част от проект „Целите за устойчиво развитие – сила за младежко дейстие“, осъществен с подкрепата на Bridge 47 и съфинансиран с помощта на Европейския съюз.
ДА ПРОМЕНИМ НАШИЯ СВЯТ:
Програма 2030 за устойчиво развитие