Програма “Гражданско образование в духа на ООН”

В програмата „Гражданско образование в духа на ООН“ са включени ученици и студенти от мрежата клубове за ООН, които участват в локални, национални и международни Модели ООН, в организираните от ДООНБ чествания на важни международни дни от календара на ООН, както и в изпълнявани от ДООНБ проекти, свързани с правата на децата, възпитание в толерантност и култура на мира, медийна и дигитална грамотност, инициативи за информация и демокрация.

Националната мрежа от клубове за ООН на Дружество за ООН в България стартира на 17 септември 1999 г. в рамките на проект „Гражданско образование в духа на ООН“. Клубовете на ученици и студенти получават статут на асоциирани групи и работят по избор в една или в повече от основните сфери на дейност на световната организация – права на човека, опазване на околната среда, акции по поддържане на общественото здравеопазване, Цели за устойчиво развитие, кампании в подкрепа на регионалния и световния мир.

Работата ни с над 30 клуба за ООН остава дългосрочна задача. Ученически клубове имаме из цялата страна: в София 8 клуба, в Русе 2, по един във Велико Търново, Павликени, Горна Оряховица, Варна, Шумен, Карнобат, Благоевград, Пловдив, Смолян, Хасково, Кърджали, Стара Загора, Ивайловград, Габрово, в селата Сатовча и Хаджидимово. Студентски клубове имаме в СУ „Св Климент Охридски“, Американски университет, НБУ и УНСС.

години модел ООН

членове на клубове за ООН

участника в модел ООН

обучени учители

Клубът за ООН в училище добавя стойност към работата и имиджа на училището. Той събира любознателни и амбициозни ученици, които могат да предложат идеи, да привлекат приятели, да се отнесат критично към проблемите в училище, да са готови да участват в общностни инициативи. Те носят духа на ООН, на толерантност, на свобода, на идеята за равни права на всички.  Клубът е подходящ за обсъждане на широк кръг от проблеми, доколкото програмите и принципите на ООН са униерсални и засягат всеки аспект на нашия живот. За съдействие и съучастие ни пишете.

Накратко бихме го определили като глобално образование като образование, което отваря ума и сърцето за взаимовръзките и приликите, които съществуват между хората и общностите по света. То дава на младите хора, от които зависи бъдещето, знанията, уменията и ценностите, които ще им помогнат да направят бъдещето на света справедливо и споделено. Образованието в духа на ООН ни зарежда да защитаваме правата на човека и основните си свободи, да приемаме разнообразието и да сме толерантни, особено важно, да приемаме, че в нашата общност (локална или глобална) никой не бива да бъде изоставен.
В рамките на мрежата клубове за ООН изпълнихме най-добрите си проекти: Децата в риск, Да посрещнем заедно предизвикателствата на света, Върни моя приятел в училище, Млади репортери за местна демокрация.