Програма „Информация и публичност“

UNA News Bulgaria е онлайн медия с идеална цел, която представя широк кръг от международни. Платформата предоставя информация в публичен интерес с фокус върху международни новини, дейности и инициативи на ООН, правата на човека, бежанци, деца и младежи, устойчиво развитие. 
Платформата е създадена и се поддържа безвъзмездно от екип от млади хора, част от Дружество за Обединените нации в България. Авторите в UNA News Bulgaria са стажанти, които пишат на доброволен принцип.

Кристин Красимирова е координатор на UNA News Bulgaria от ноември 2019 г. до момента и главен редактор през 2019. Завършила е бакалавър „Обществени комуникации и информационни науки“ в Университет за национално и световно стопанство. Започва доброволческата си дейност 2017 г. в Младежка секция на Дружество за ООН в България, след което дейността й се разширява до UNA News България. Интересува се от медиите и отразяването на глобалните проблеми, влиянието на медиите в международните отношения, Цели за устойчиво развитие на ООН, младежки политики и най-вече, мироопазване. 

От февруари 2021г.  експертът по Турция и Близкия Изток и бивш кореспондент на БНР в Истанбул Мариян Карагьозов се включва в ръководството на UNA News България в качеството на главен редактор. Карагьозов е възпитаник на НГДЕК „Св. Константин-Кирил Философ“, завършил е право в СУ „Св. Климент Охридски“ и бакалавърска степен по „Ориенталистика“ в НБУ. Написал е монография за съвременната турска външна политика и в момента завършва и дисертацията си в Института за балканистика – БАН, посветена на турската външна политика спрямо Близкия изток (2002 – 2011 г.). 

Младите и медиите

Посетете младежката медия на Дружество за ООН в България и се информирайте за важните теми от деня

Форум „Глобални въпроси“ е устойчива инициатива на младежката секция на ДООНБ, насочена към широка целева група. Темите са актуални и засягат разработвани от ООН проблеми. Целта е насърчаване на публичния дебат в България по отношение на ролята на ООН в съвременния свят и по-конкретно повишаване информираността на публиките относно пътищата за решаване на глобални проблеми със силен национален отзвук. За участие в публичните лекции или панелните дискусии се канят признати експерти по засяганите теми. 

Сред темите са „Информационна война и медийна пропаганда“ (януари 2016 г.) „Устойчивите градове“ (юни 2017 г.), „Към глобален договор за бежанците“ (юни 2017 ), “Обединени срещу престъпленията против човечеството” (юни 2018 г.), “75 години работа за правата на човека” (април 2020), “Младите хора и мултилатерализмът” (юни 2020 г.) и др.