Проекти

В програмата „Гражданско образование в духа на ООН“ са включени ученици и студенти от мрежата клубове за ООН, които участват в локални, национални и международни Модели ООН, в организираните от ДООНБ чествания на важни международни дни от календара на ООН, както и в изпълнявани от ДООНБ проекти, свързани с правата на децата, възпитание в толерантност и култура на мира, медийна и дигитална грамотност, инициативи за информация и демокрация.

Програмата „Български младежки делегати към ООН“ позволява на двама избрани след прозрачен конкурс млади българи да участват в процеса на вземане на решение на най-високо международно равнище. Те представят текущите предизвикателства, приоритети и потребности на младите хора в страната ни на сесиите на Трети комитет на Общото събрание на ООН и Комисията за социално развитие на ИКОСОС, както и участват в процеси по обмяна на опит и добри практики с делегати от други държави.

Програмата Информация и публичност се изпълва със съдържание чрез организиране на събития под марката Форум “Глобални въпроси” и чрез поддържане на онлайн медия с идеална цел УНА НЮЗ. Програмата Информация и публичност се интегрира успешно в актуални международни инициативи, ратуващи за утвърждаване на многостранното сътрудничество.

Модел ООН е симулационна игра, в рамките на която ученици и студенти влизат в ролята на дипломати и дискутират актуални теми от програмите на органите и организациите в системата на ООН. Целта на симулацията е участващите ученици и студенти да получат знания за дипломацията, международните отношения и ООН. Докато се подготвят за участието си в ролята на представители на една или друга държава, те провеждат изследвания, формулират документи за позицията на своята страна и правят политически предложения, които след това обсъждат като делегати в съответния форум. В края на симулираните форуми се гласуват резолюции с цел постигане на консенсус между участващите делегации. Най-добре представилите се делегати могат да получат награди. ДООНБ подпомага организирането на ученически и студентски Модели ООН, като предлага теми, ресурси и експертиза.

Благотворителният футболен турнир “Ambassadors’ League” се организира от ДООНБ с цел да срещне на терена представители на дипломатическите мисии и българските институции, както и неправителствени организации и да насърчи сътрудничеството помежду им по модела „дипломация със спорт“ в духа на Цел 3 и Цел 17 от Програма 2030 на ООН за устойчиво развитие. Средствата, набрани по време на състезанието, се използват за провеждане на обучения по права на човека за деца и младежи от страната.

Отбелязването на важни дни от календара на ООН е добър повод за обучение на българската общественост по въпроси, за които е нужно мобилизиране на политическа воля и гражданска активност, например за справяне с глобалните проблеми, както и за отбелязване на постиженията на човечеството. Темите на международните дни винаги са свързани с основните области на действие на ООН, а именно поддържането на международния мир и сигурност, насърчаването на устойчиво развитие, защитата на правата на човека и гарантирането на международното право и хуманитарните действия.